Laboratori Virtual de Mecànica Quàntica

Solució numèrica de l'equació d'Schrödinger en un potencial arbitrari amb condicions de contorn de Dirichlet en una caixa. Comentaris i/o suggeriments, envieu correu a Arcadi Santamaria.
 


La solució de l'equació d'Schrödinger en una dimensió està basada en el mètode desenvolupat per A. Goldberg, H. M. Schey i J.L. Schwartz publicat en American Journal of Physics, 35 (1967) 177. El mètode ha estat adaptat al càlcul numèric per Armando Perez.